Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

 • Naam van het bedrijf: 4K's Productions
 • Adres: Bijsterhuizen 1158, 6546 AS Nijmegen

Diensten

 • 4K's Productions biedt diverse media-diensten aan, waaronder websiteontwikkeling, videoproductie, grafisch ontwerp, fotografie, en meer.

Betaling en facturering

 • Betalingstermijn: Betalingen moeten binnen de afgesproken termijn worden voldaan, zoals vermeld in de factuur. Late betalingskosten: Bij te late betaling wordt een extra vergoeding van 5% per week in rekening gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur. Facturering: Facturen worden digitaal verstrekt.

Levering en uitvoering

 • Specifieke voorwaarden en procedures voor elke dienst worden vastgelegd in de offerte die aan de klant wordt verstrekt.

Annulering en wijziging

 • Annulering: Bij annulering van een project gelden de volgende voorwaarden:
  • Annulering tot 1 week voor de start van het project: Volledige terugbetaling.
  • Annulering binnen 1 week voor de start van het project: 75% van het totaalbedrag wordt terugbetaald.
  • Annulering nadat het project is begonnen: 50% van het totaalbedrag wordt terugbetaald.
 • Verzetten van projecten: Projecten kunnen worden verzet op aanvraag, maar 4K's Productions behoudt zich het recht voor om 15% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid en garanties

 • Schade of verlies: 4K's Productions zal eventuele schade of verlies aan de klant oplossen en streeft naar een passende oplossing.
 • Garantie: 4K's Productions staat achter de geleverde diensten en kan kwaliteit en resultaten garanderen, op voorwaarde dat klanten het advies van 4K's Productions opvolgen. Niet-opvolging kan de garantie beïnvloeden.

Intellectuele eigendom

 • Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten blijven in handen van 4K's Productions, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

Privacy en gegevensbescherming

 • Gegevensopslag: 4K's Productions bewaart klantgegevens op een beveiligde locatie en zal deze gegevens meestal 1 jaar na het einde van het project verwijderen.

Geschillenbeslechting

 • Geschillen tussen 4K's Productions en klanten zullen in goed overleg worden opgelost.
Open whatsapp!
Stuur ons een berichtje!
Hi, waarmee kunnen we je helpen?